Posjetite Arheološki Muzej Istre u Puli

Jedna od TOP turističkih atrakcija u Puli

Doživite povijest Istre pomoću grafikona s lentom vremena, izbora nalaza fosila i slikovitog prikaza razvoja istarske povijesti koji zorno prikazuje razvoj života na područjima Istre. Uzbudljivi nalazi s objašnjenjem zanimljivi su stručnjacima, ali i ljubiteljima povijesti, kulture i razvoja čovječanstva. Istarsku povijest pobliže upoznajte kroz izložbene primjerke Muzeja. Prapovijesnih ostataka ima dovoljno da doživite kako su nekadašnji prastanovnici (Histri) živjeli i kako im je izgledala svakodnevnica. Ovdje ćete doživjeti život i kulturu antičkoga Rima koji je uglavnom prikazan putem brojnih spomenika (nadgrobnih ali i počasnih), vidjeti ćete i ostatke krščanske, bizantske i franačke kulture putem mozaika te ostataka sa arhitektonskih spomenika.

Što pogledati u Arheološkom Muzeju Istre?   

Raspored izložbenih primjeraka sortiranih prema vremenu i prostorijama:

PRIZEMLJE:

Lapidarij sadrži zbirku kamenih spomenika iz razdoblja rimske vladavine u Istri. Dvije južne dvorane u prizemlju prikazuju kamene spomenike, ranokršćanske podne mozaike iz Nezakcija i Pule (Sv. Ivan i Nimfeja, Sv. Felicita, Sv. Nikola)

 

PRVI KAT:

U pet izložbenih dvorana prvog kata prikazana su razdoblja od paleolitika do kraja 1. tisućljeća pr. Kr. Izlošci koje valja pogledati iz razdoblja Paleolitika u Istri su kamene alatke i kosti životinjskih vrsta. U vitrinama su izloženi najstariji ulomci impresso keramike s područja južne Istre, posebno Vižule kod Medulina, ali i nekoliko ulomaka posuda iz pećine Jami na Sredi s otoka Cresa. Novi način obrade kamena pikazuje izbor poliranih sjekira, batova i vrhova strelica. Eneolitik u Istri  prikazan je kroz Izložene ulomke posuda i rekonstruiranih replika originalnih nalaza.

Iz brončanog doba istarske povijesti vidljivi su ostaci ulomaka keramike, rekonstrukcije i replike posuđa. Brojne koštane alatke, kameni žrvnjevi, razni utezi, pršljenovi i rijetko brončano oružje (sjekire, vrhovi koplja, noževi) predstavljaju elemente svakodnevnog života povijesnih žitelja Istre. Brončanodobne nekropole i ukopi pod kamenim tumulima obično su vrlo skromni prilozima, stoga su posebno značajni izloženi nalazi jantara i brončanog nakita, poput velike posude i ogrlice.

Središnji prostor stalnog postava prapovijesne zbirke posvećen je ulomcima kamenih spomenika iz Nezakcija. Među njima se posebno ističe monumentalni blok s prikazom žene koja rađa i doji dijete, povezan sa skulpturom konjanika. Izloženi su i svi nalazi ulomaka dijelova antropomorfnih skulptura (torza mladića, dio ženske glave i sl.), zatim dijelovi tzv. žrtvenika i izbor ploča ukrašenih uklesanim spiralama i meandrima.

U zadnje dvije dvorane prikazana je materijalna kultura Histra – željeznodobnih stanovnika Istre. Izložen je izbor grobnih nalaza iz nekropola Nezakcija, Limske gradine, Picuga, Kaštela kod Buja, Kaštelira kod Nove Vasi i Pule. Pored grobnih žara lokalne izrade s tipičnim geometrijskim ukrasima, izložene su posude izrađene po uzoru ili uvezene s područja sjeverne Italije i venetske kulture, mat slikane daunijske vaze, posude etruščanskog porijekla, rijetke crno- i crvenofiguralne grčke vaze koje su bile priložene u grobove bogatijih pokojnika. U grobove su također bile prilagane brončane posude, kacige i dijelovi nakita.

DRUGI KAT

U posljednje dvije dvorane stalnog postava prikazani su materijalni ostaci iz:  kasnoantičko-ranokršćanskog doba te iz vremena ranosrednjovjekovnih naseljavanja Istre. U drugoj dvorani razdoblje ranobizantske uprave Istre naročito osvjetljavaju poslijeratna istraživanja velikih groblja s brežuljaka kod Novigrada, Motovuna i Buzeta (Čelega, Brkač, Veli Mlun, Mejica).  Pri kraju postava predočen je kovčežić od slonovače iz Pirana – bizantski rad ukrašen dionizijskim scenama (IX. – X. st.).

This slideshow requires JavaScript.

 

Share Button

Comments